Technologie

Offshore Transformatorstation

Het offshore transformatorstation (OTS) zet de energie die door de windturbines opgewekt wordt om naar een hogere spanning (150 kV). Dit is noodzakelijk om energieverlies te beperken tijdens het transport over langere afstanden. De totale afstand van het offshore transformatorstation tot de kust bedraagt zo’n 40 km.


Het offshore transformatorstation bestaat uit 2 hoofdtransformatoren (150kV / 33kV) en hun resp. 150kV schakelinrichtingen, 2 hulptransformatoren, 4 shuntreactors, 33kV-schakelkasten voor de verbinding met de windturbines en alle bijbehorende communicatie- en controleapparatuur.


Het offshore transformatorstation is verbonden met het hoogspanningsnet van Elia door 2 onderzeese exportkabels, een 1000 mm² Al- en een 1400 mm² Al-kabel.

 

 

SPECIFICATIes

4 verdiepingenTopdek, mezzaninedek, hoofddek, kabeldek
Toegankelijkheid Heli-winchdownzone + 2 boatlandings
Totale massa van bovenbouw 2000 ton
Verticale hoogte 15 m
Lengte 38 m
Breedte 27 m
Massa van fundering 800 ton