Algemene info

concessie

In 2003 werd aan C-Power een domeinconcessie en een vergunning verleend om een offshore windpark te bouwen in de Exclusief Economische Zone (EEZ) op het Belgisch continentaal plat. Deze concessiezone is gelegen op de Thorntonbank, een zandbank ongeveer 30 km voor de Belgische kust.

 

De C-Power-concessie is een onderdeel van een afgebakende zone die voorzien is voor in totaal 9 Belgische offshore-projecten met een totale capaciteit van 2200 MW. Sinds eind 2020 zijn alle windparken in deze zone volledig operationeel.

Daarnaast zijn er nieuwe zones afgebakend, die nog ontwikkeld moeten worden, deze hebben het potentieel om ongeveer 3 GW aan offshore windcapaciteit te installeren.

Meer informatie over de andere windparken in de Belgische concessiezone zijn terug te vinden op de website van het Belgian Offshore Platform www.belgianoffshoreplatform.be