milieu

globale milieu-impact

Vergeleken met de milieu-impact van traditionele energiebronnen is de impact van windenergie op het milieu zeer gunstig. Windenergie verbruikt geen brandstof, veroorzaakt geen luchtverontreiniging en produceert geen giftig afval.

Het onderzoeksbureau Futureproofed heeft een gedetailleerde CO2-voetafdruk berekend. Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot veroorzaakt door de fabricage, het vervoer, de installatie, de exploitatie en het onderhoud (gedurende 20 jaar) én de ontmanteling van de onderdelen van het windpark (funderingen, windturbines, transformatoren, kabels, enz.) met inbegrip van de CO2 die vrijkomt door de brandstof die door schepen en voertuigen wordt verbruikt, na 1 jaar exploitatie van het windpark zijn terugverdiend. Dit dankzij de totale afwezigheid van CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit uit windenergie.

Met slechts 2,26 g CO2-uitstoot per geproduceerde kWh, zal C-Power gedurende 20 jaar 115 keer minder CO2 uitstoten dan de Belgische elektriciteitsmix en 175 keer minder dan een nieuwe centrale met gecombineerde cyclus (study Futureproofed 2013).

C-Power zal, met zijn verwachte jaarlijkse productie van 1 TWh, jaarlijks 415.000 ton CO2 vermijden, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2-absorptiecapaciteit van een bosgebied van 65.000 ha (1/3 van het bosgebied in het Vlaamse Gewest).