exploitatie en onderhoud

O&M

C-Power is rechtstreeks verantwoordelijk voor het onderhoud, de vervanging, de aankoop, de logistiek van alle onderdelen en het oplossen van technische problemen.

transport naar het windpark

Het onderhoud van het windpark gebeurt overdag. Voor zover de weersomstandigheden het toelaten, varen er elke dag een of meerdere crew vessels vanuit de basishaven Oostende naar het windpark van C-Power en keren ze ‘s avonds terug.

De 54 turbines en het Offshore Transformatorstation (OTS) kunnen eigenlijk beschouwd worden als 55 bedrijven die onderhoud en service nodig hebben. Als er een interventie nodig is en het weer is te slecht om uit te varen, kunnen de techniekers ook per helikopter gebracht worden. Alle windturbines van C-Power en ook het Offshore Transformatorstation beschikken over een heli(winch)platform.

Dagelijkse activiteiten uitgevoerd door C-Power en aannemers:

  • Jaarlijks en halfjaarlijks preventief onderhoud; er zijn jaarlijks gemiddeld 11 dagen per turbine nodig om alle preventief onderhoud te kunnen uitvoeren.
  • Jaarlijks onderhoud van het OTS
  • Correctief onderhoud; problemen oplossen en herstellingen doen
  • Schilderwerken aan het staalwerk van de funderingen en het OTS
  • Herstellingen aan de turbinebladen
  • Onderwateronderzoek van kabels en funderingen
  • Diverse veiligheidsinspecties, incl. ERP-oefeningen (Emergency Response Plan) en veiligheidsoefeningen
  • Wettelijke controles (kraan, liften, hoogspanningsinstallatie)
  • Oefeningen voor het bestrijden van olieverontreiniging in samenwerking met de Belgische overheid

 

Exploitatie

Het windpark is niet 24/7 bemand. Het kan gemonitord en bediend worden vanuit het controlecentrum in de haven van Oostende. Er is altijd een ingenieur van wacht om het windpark op te volgen.

Een Scada-systeem houdt alle waarschuwingen en alarmmeldingen bij, registreert ze en geeft ze weer op de schermen in de controlekamer. Zo kan de ingenieur van wacht de nodige acties ondernemen via Scada of in samenwerking met de serviceteams ter plaatse.

In de kantoren van C-Power – gelegen in de haven van Oostende - is er altijd een marinecoördinator aanwezig die alle bewegingen in het windpark coördineert. De weersomstandigheden worden voortdurend gecheckt en opgevolgd. De marinecoördinator staat permanent in contact (telefoon of radio) met de crew vessels om veilige en efficiënte transfers te garanderen en om over te gaan tot evacuatie, mocht het weer omslaan.