exploitatie & onderhoud

PRoductie

Windturbines beginnen energie te produceren bij een windsnelheid van 3.5 m/s, wat tussen 2 en 3 Beaufort is. Dit wordt de ‘cut-in wind speed’ genoemd. De ‘cut-out wind speed’, het moment waarop de turbine automatisch gestopt wordt, bedraagt 30 m/s (10 tot 11 Beaufort). Het maximumvermogen wordt bereikt bij windsnelheden van 13 m/s. Als de windsnelheid lager is, daalt de productie; als de windsnelheid hoger is, wordt de maximumproductie behouden. Dit wordt bereikt door de turbinebladen te pitchen (de turbinebladen in de juiste hoek draaien zodat de energie die gehaald wordt uit de wind dezelfde blijft). 85% van de tijd bevinden we ons tussen de cut-in en cut-out wind speed.

Gezien een turbineblad draait met 12 omwentelingen per minuut, weten we dat de snelheid van de tip van een turbineblad tot 280 km/h bereikt.

De geschatte jaarlijkse energieopbrengst van het windpark is +- 1000 GWh/jaar = genoeg energie voor het jaarlijks verbruik van 300.000 gezinnen.

Op de website van het Belgian Offshore platform, is de huidige productie van de offshore windparken terug te vinden: https://www.belgianoffshoreplatform.be/en/production-data/