Algemene Info

Over Ons

Ons TEAM

Het C-Power-team bestaat uit een 20-tal gemotiveerde en bekwame professionals in alle aspecten van het project. De medewerkers zijn toegewijd, gepassioneerd, goed opgeleid en hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. Het C-Power-team bestaat uit een mix van medewerkers met een financiële, economische of technische achtergrond en worden ondersteund door een administratief team.

Tijdens de operationele fase die in 2009 startte en die tot 2034 zal duren, zal C-Power - samen met alle partners, leveranciers en aannemers – werkgelegenheid bieden aan ongeveer 100 FTE’s.  

 

 

Onze missie

Het C-Power-team streeft ernaar om de levensduur van het windpark te maximaliseren door voortdurend te verbeteren, veiligheid voorop te stellen en dit alles met respect voor het milieu.

 

Aandeelhouders

C-Power is een sterke combinatie van industriële, financiële, publieke, nationale en internationale aandeelhouders.

 

 

DEME Concessions

Wereldwijde specialist in waterbouw
DEME Concessions houdt zich bezig met concessies voor offshore windenergie, mariene infrastructuur, groene waterstof en het winnen van diepzeemineralen. DEME Concessions is lid van de DEME Group (Euronext Brussels: DEME), een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore energie, milieusanering, baggerwerken en mariene infrastructuur. Het bedrijf kan bouwen op meer dan 145 jaar ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: stijgende zeespiegel, groeiende wereldbevolking, reductie van emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan mineralen. DEME kan rekenen op ongeveer 5.000 hoogopgeleide professionals en heeft een van de grootste en technologisch meest geavanceerde vloten ter wereld.

 

SRIW

Milieuholding van de Waalse investeringsmaatschappij S.R.I.W.
Gespecialiseerd in de financiering en ontwikkeling van milieu- en energieprojecten.

 

 

Socofe

SOCOFE is de investeringsmaatschappij van de Waalse gemeenten in de milieutransitie.
SOCOFE is actief op het gebied van energietransportnetwerken, hernieuwbare energie, batterijopslag en water.

 

 

Z-Kracht

Z-Kracht is een investeringsmaatschappij gericht op investeringen in offshore windparken zoals C-Power en Rentel. De aandeelhouders van Z-Kracht zijn Efin NV, Fineg NV, Creadiv NV en Nuhma NV, die in totaal 96 Belgische gemeenten omvatten.

 

Nuhma

Nuhma is een investeringsmaatschappij die eigendom is van 42 gemeenten van de Belgische provincie Limburg. De kerntaken van Nuhma zijn het investeren in hernieuwbare energie, circulaire economie, slimme technologieën en het faciliteren van burgerparticipatie. Nuhma heeft aandelen in on- en offshore wind, biomassa en slimme technologieprojecten.

 

 

De Vlaamse Energie holding

De Vlaamse Energieholding (VEH) heeft belangen in de gas- en elektriciteitssector. Deze holding participeert via haar dochterondernemingen in de Belgische TSO’s Fluxys en Elia, en in projecten voor hernieuwbare energie en circulaire economie. De Vlaamse Energieholding is in handen van financiële holdings en gemeenten.

 

 

RWE Renewables

RWE Renewables is een van de wereldleiders op vlak van hernieuwbare energie met projecten in meer dan 20 landen op 5 continenten en is onder meer actief in on- en offshore wind, zonne-energie en waterstof.
RWE Renewables heeft als doelstelling om de opwekkingscapaciteit van duurzame energie tegen 2023 internationaal uit te breiden tot 50 GW en om tegen 2040 klimaatneutraal te worden.

 

 

EDF Renewables

EDF Renewables is een wereldleider op het gebied van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, met een portefeuille van meer dan 13 GW bruto geïnstalleerd vermogen dat vooral gericht is op windenergie (onshore en offshore) en fotovoltaïsche zonne-energie.  
EDF Energies Nouvelles is een 100% dochteronderneming van de EDF-groep en bestrijkt de hele keten van hernieuwbare energie, van ontwikkeling tot exploitatie en onderhoud.

 

 

Marguerite

Marguerite werd in 2010 opgericht als beheerder van infrastructuurinvesteringen met kantoren in Luxemburg en Parijs.

Marguerite investeert in Europese kapitaalintensieve, duurzame mogelijkheden die gericht zijn op milieu- en sociale voordelen.
De investering in C-Power is in handen van het fonds Marguerite Pantheon dat in 2017 aandeelhouder werd van C-Power.