algemene info

ontwerp wind park & specificaties

ontwerp van het windpark

Het windpark telt 54 windturbines. De concessiezone is opgedeeld in 2 zones die van elkaar gescheiden zijn door een bufferzone die gevormd is rond de Interconnector-gaspijplijn en de Concerto South 1-telecommunicatiekabel:

  • Zone A (zuidwestelijk gedeelte van de concessie) telt 30 turbines.
  • Zone B (noordoostelijk gedeelte van de concessie) telt 24 turbines.

Het project werd in 3 fases gebouwd

Fase 1 (gele turbines)2007-2009 Demonstratie fase: Installatie van
- 6 turbines van 5 MW (=30MW)
- Eerste kabel: 150 kV (40 km)
Fase 2 (blauwe turbines) 2011-2012 Installatie van 30 turbines van 6,15 MW (=184,5 MW):
- 6 turbines in Zone A en 24 turbines in Zone B
- Tweede kabel: 150 kV (40 km)
- Offshore Transformator Station
Fase 3 (rode turbines)
2012-2013
Installatie van 18 turbines van 6,15 MW (=110,7 MW)

Infieldkabels (elektrische verbindingskabels) verbinden de windturbines onderling in strings. Elke string is op zijn beurt verbonden met het transformatorstation dat gelegen is in het zuidoostelijk gedeelte van zone A.

Het transformatorstation zet de spanning om van 33.000 volt naar 150.000 volt.

Twee AC-kabels van 150 kV verbinden het transformatorstation met het onshore hoogspanningsnet van Elia in Bredene.

 

SPECIFICATIes

Waterdiepte12 tot 27,5 m
Afstand van de kust27 tot 30 km
Zone 19,84 km² (Zone A = 10,68 km² + Zone B = 9,16 km²)
Afstand tussen de turbines +/- 700 m
Totale capaciteit 325,20 MW
Jaarlijkse energieproductie +/- 1.000.000.000 kWh or 1000 GWh = genoeg energie voor het jaarlijks verbruik van 300.000 gezinnen
Vermeden CO2 uitstoot 415.000 ton/jaar (vergeleken met een recente gascentrale)
= de jaarlijkse CO2-opnamecapaciteit van een bebost gebied van 65.000 ha
= 1/3 van de oppervlakte aan bos in Vlaanderen
Wind turbinesFase 1: 6 x 5 MW elk
Fase 2: 30 x 6,15 MW elk
Fase 3: 18 x 6,15 MW elk