MILIEU

Marine Milieu impact

Impact op het mariene milieu in de noordzee

Als cleantech-bedrijf streeft C-Power ernaar om het offshore windpark op de meest milieuvriendelijke manier te bouwen en te exploiteren.  
Al in 2003 heeft C-Power een uitgebreid milieu-effectenrapport (MER) (comprehensive Environmental Impact Study (EIS)) laten uitvoeren. In deze studie hebben onafhankelijke mariene wetenschappers het effect bestudeerd van het offshore windpark van C-Power op zeevogels, zeezoogdieren, vissen en benthische organismen en naast de mogelijke veiligheidsrisico's en visuele impact vanaf de kust, veroorzaakt door de turbines.
Op basis van dit rapport heeft de BMM (Beheerseenheid van de Mathematische Modellen van de Noordzee) - de federale autoriteit belast met wetenschappelijk onderzoek in de Noordzee - een uitgebreide milieu-effectbeoordeling (MEB) (Environmental Impact Assessment (EIA)) van het project gemaakt. Zowel het MER als het MEB kwamen tot de conclusie dat de impact van het project op het mariene milieu gering was en bijgevolg aanvaardbaar.
Het MER en het MEB met de annexen zijn beschikbaar op: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/project/10

 

Monitoring van het marine milieu

Sinds 2008 neemt C-Power deel aan een monitoringsprogramma van de mariene wateren. Het doel van dit monitoringprogramma is om de verwachte milieu-effecten van het windpark te vergelijken met de empirisch waargenomen effecten in en rond de Thorntonbank.
De monitoring wordt uitgevoerd door wetenschappers van de BMM of door derden (universiteiten, gespecialiseerde consultants,…). De resultaten van de monitoring van het mariene milieu worden jaarlijks gepubliceerd en zijn beschikbaar op de website van de BMM.
 Het laatste rapport vind je via de volgende link: https://www.naturalsciences.be/en/news/item/21635/

In 2013 organiseerde C-Power, in samenwerking met de BMM, een workshop waarin de resultaten van de eerste 5 jaar monitoring van het mariene milieu werden voorgesteld. Alle belanghebbenden werden uitgenodigd om aan deze workshop deel te nemen.

Uit monitoring blijkt dat duizenden organismen zich op en rond de funderingen ontwikkelen. Deze organismen kunnen worden gezien als een van de redenen waarom vissen steeds meer worden aangetrokken tot de Thornton Bank. Deze voedselrijke plek speelt vooral een belangrijke rol bij het aantrekken van kabeljauw en steenbolk.

De BMM heeft ook een toename van de zeevogelpopulatie vastgesteld. Windparken bieden zeevogels een extra rustplaats en een nieuw voedselrijk gebied. Voor de meeste soorten vormen de gevreesde rotorbladen van de windturbines geen enkel gevaar. De meeste zeevogels vermijden sowieso windmolenparken en van de soorten die er wel door worden aangetrokken, vliegen sommige zo hoog dat de radius van het blad hun vlieghoogtepatroon nauwelijks verstoort.  

"Energie uit windenergie is schoon en hernieuwbaar, en als er één overweldigende bedreiging is voor wilde dieren en natuurbehoud, dan is het wel de opwarming van de aarde."

Nick Shelton, RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds).