Grootste Belgische offshore windturbinepark officieel ingehuldigd

17-09-2013

Pionier

Met haar windmolenpark van 325 MW heeft C-Power de toon gezet voor de ontwikkeling van de Belgische en Europese offshore windindustrie. “Het windmolenpark dat C-Power op de Thorntonbank heeft gebouwd, is een project om echt fier op te zijn, gerealiseerd met veel enthousiasme en kunde, met vallen en opstaan, pionieren en doorzetten”, zegt Jaak Rutten, CEO van C-Power. “Een pluim op de hoed van onze medewerkers en die van onze partners, die een huzarenstuk afgeleverd hebben zonder noemenswaardige incidenten, op tijd en binnen het budget.”

Dit grootse constructieproject, met een totale investering van 1,3 miljard euro, werd tot een goed einde gebracht door C-Power in samenwerking met haar structurele partners: het consortium THV Seawind (joint venture tussen Dredging International & Fabricom), REpower Systems SE, ABB en de Haven van Oostende.

De bouw van het C-Power windmolenpark duurde bijna 10 jaar vanaf de uitreiking van de eerste vergunningen en de zoektocht naar financiële investeerders tot de ontwikkeling van de technologische oplossingen en de eigenlijke constructie. “Al die jaren hebben C-Power en haar partners pionierswerk verricht dat zich vandaag vertaalt in een offshore windenergieproject dat geldt als een referentie op wereldvlak”, voegt Jaak Rutten nog toe.

Een nieuw tijdperk

Vandaag begint voor C-Power een nieuw tijdperk. Nu de constructie achter de rug is, kan het bedrijf zich profileren als leverancier van hernieuwbare energie. “Onze wereld is op een punt gekomen waar hernieuwbare energie een beslissende rol speelt als we een betere planeet willen creëren voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar hernieuwbare energie zal ook bijdragen aan de economische sterkte van het land. C-Power ziet haar nieuwe functie met vertrouwen tegemoet”, vertelt Jaak Rutten, CEO van C-Power. “We zijn er bovendien van overtuigd dat er dankzij onze ervaring en expertise nieuwe opportuniteiten zullen opduiken en dat Belgische bedrijven nieuwe exportactiviteiten zullen kunnen ontwikkelen.”

Jaak Rutten kondigde ook aan dat C-Power haar CO2-terugverdientijd al voor het einde van dit jaar zal bereiken. Uit een studie van Futureproofed naar de ecologische voetafdruk bleek dat de broeikasgassen die worden uitgestoten bij de productie, constructie en ontmanteling van het windpark al tegen kerstmis 2013 gecompenseerd zullen zijn door de productie van windenergie. Tijdens de operationele fase zal de CO2-uitstoot van het C-Power windmolenpark 115 keer lager liggen dan die van de gemiddelde Belgische elektriciteitsproductie.

Premier Elio di Rupo zei in zijn speech: “Het C-Power project is een prachtig en succesvol voorbeeld van een project waar ondernemerschap, innovatie en teamwork hebben geleid tot pionierswerk in de technologie voor offshore windenergie.” Di Rupo bevestigde ook het engagement van de Belgische regering voor de ‘20-20-20’-doelstellingen. In het kader daarvan steunt de regering initiatieven waarmee ons land de komende jaren meer hernieuwbare energie kan produceren. Het windpark van C-Power is goed voor 7 % van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die België tegen 2020 wil bereiken.